پیام مدیرعامل قفسه بندی جهان دژساز

پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل شرکت قفسه سازان جهان دژ :

خدمت به صنایع کشور افتخار شرکت قفسه سازان جهان دژ بوده و خواهد بود. درواقع ما ارائه خدمات و کیفیت برتر محصولات قفسه‌بندی را وظیفه خود می‌دانیم.

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)