خدمات نگهداری و بازدید دوره‌ای

قفسه بندی

خدمات نگهداری و بازدید دوره‌ای قفسه سازان جهان دژ شامل موارد ذیل است:

شرکت قفسه سازان جهان دژ با به کاری گیری دانش فنی و تجارب فراوان درزمینه خدمات قفسه‌بندی و انبارداری و لجستیک صنعت کشور آمادگی خود را جهت ارائه هرگونه خدمات سیستم‌های قفسه‌بندی و بازدید دوره‌ای با کارکنان آموزش‌دیده و متخصص در اختیار، خدمت‌رسانی به واحدهای صنعتی، سازمان‌های دولتی و خصوصی در تمامی نقاط کشور اعلام می‌دارد.
رسیدگی و پیگیری به درخواست‌های مشاوره‌ای و حضور در سریع‌ترین زمان در محل مشتری
بازدید دوره‌ای و نگهداری از سیستم قفسه‌بندی بسیار حائز اهمیت است، این اهمیت زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که بدانیم نگهداری دوره‌ای در کاهش هزینه، بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری سیستم‌های قفسه‌بندی انبار نقش مهمی دارد.
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)