مقاله انبار

در دنیای امروز انبار و خدمات انبارداری نقش غیر قابل انکاری در خدمت به سازمانها و صنایع مختلف ایفا می نماید. نیاز سهولت دسترسی به بخشهای مختلف کالاها و خدمات و سازماندهی نمودن سیستم های نگهداری کالاها در راستای ایجاد بخشی به نام انبار را ایجاد نمود.

یک سیستم انبار منظم و برنامه ریزی شده از لحاظ بهره وری در زمان و هزینه میتواند کمک زیادی به مجموعه ها جهت ساماندهی امور انجام بخشد.

یکی از مولفه های مهم در سیستم های انبار تعمير و نگهداري ماشین‌ آلات و استفاده بهینه از آنهاست که نقش مهمي را در گردش کالاهای انبار ايفا می نمايد، بطوريكه نقش آن در همه بخش های تجارت نیز غیرقابل‌انکار است.

به دلیل اینکه ارزش ريالي موجودی‌های انبار در صنايع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفي در ميزان نگهداري موجودي انبار واحدهاي صنعتي – تجاري مؤثرند مثل روش توليد ، دوره توليد ، ميزان به‌کارگیری ماشین‌آلات ، نوع محصول ساخته‌شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اوليه مورداحتیاج ، نوسانات ارزي و قيمت در بازارهاي جهاني ، وضعيت واحد صنعتي در كل صنعت كشور و جهان و … بالاخره سیستم‌های تداركاتي و سفارش‌ها واحدهاي توليدی بنابراین این پارامترها نیز در سازماندهی و تشکیل انبار تاثیرگذار هستند

اما انبار به دلايل متفاوتي براي سازمان ها و مراكز تجاري –صنعتي از اهميت خاصي برخوردار می‌باشد كه اهم آن‌ها عبارت‌اند از:

1. ارزش بالاي سرمايه در گردش شركت كه به‌صورت كالا در انبار نگهداري می‌شود . مثل مواد اولیه یا محصول تولیدی و یا محصول نهایی.

2. ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخش انبار با بخش‌هایی نظير توليد يا تعمير و نگهداري و وقفه در توليد به علت تامین و نگهداری کالاها.

3. ارتباط نزديك با بخش برنامه‌ریزی مواد بايد به نحوي باشد كه ضربه‌های حاصله در اثر كمبود محصول يا مواد را خنثي كند و حكم ضربه‌گیر را در زمان داشته باشد .
انبارها را از دو جهت می‌توان موردبررسی قرارداد : يكي ازلحاظ فيزيكي نظير محل انبار ، نوع قفسه‌بندی‌ انبار ، محل کالاها در انبار ، نور ، ايمني ، وسايل حفاظت كالاها و وسايل حمل‌ونقل و … و ديگري سيستم اطلاعاتي انبار كه به طرح و گردش فرم‌ها ؛ به‌نحوی‌که اطلاعات به بخش‌های مختلف كارخانه يا مؤسسه به‌موقع و به مقدار لازم برسد و به کنترل‌های لازم در رابطه با كالاها بحث می‌نماید.

اهداف و وظايف انبارها:

هدف از تشكيل و ايجاد انبارها ، تأمین و نگهداري كالاهاي موردنیاز سازمان در زمان مناسب و انبارداري نيز برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگي، هدايت و كنترل عمليات انبارداري است.

در یک نگاه کلی می توان ضعف و قوت یک سازمان را در سیستم انبار آن سازمان بررسی و تحلیل نمود، چرا که به تعبیر بسیاری از کارشناسان انبار ها قلب تپنده سازمانها و شرکت ها هستند.

نویسنده: سید امیر امیرجهانی

منبع: سایت جهان دژساز (www.jahandozh.com)

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)