مقاله قفسه بندی درایوین

سیستم قفسه بندی خودراهرو ( درایوین )

کاربرد سیستم قفسه بندی خودراهرو ( قفسه بندی درایوین ) در سرد خانه ها و انبارهای مواد و محصول بهترین کاربرد و بهره وری را حاصل می کند.

اجزای قفسه بندی خودراهرو شامل قاب که اجزای آن مشابه سیستم قفسه بندی پالت راک می باشد ، بازو شیبدار ، ریل در طول های مختلف ، مهاربند پشت و مهاربند سقف ،

بازو شیبدار : این بازو در دو نوع 150 و 135 سانتیمتر بوده و تغییر در سایز بازو جهت استفاده از انواع لیفتراک را فراهم و نیاز به خرید لیفتراک جدید را مرتفع می سازد. هر بازو در دو نوع چپ و راست با توجه به تنوع سایز و ضخامت به همراه ریل نقش تکیه گاه یا محل قرار گیری پالت می باشد و بارگذاری توسط لیفتراک از انتهای تونل و بالعکس برای تخلیه بار از ابتدای تونل برداشت انجام می‌گردد.

مهاربندهای این قفسه بندی ( طول مهاربند پشت و مهاربند سقف ) با توجه به ابعاد پالت معین و طراحی و تولید می شود.

کفی ستون‌های این قفسه بندی شامل چندین نوع هست: (کفی یک‌تکه دو بولت (متوسط ضخامت 5 میلی‌متر) کفی دوتکه دو بولت ( سنگین ضخامت 10 میلی‌متر ) )در زیر هر ستون قرار می‌گیرد که جهت ایستایی و توزیع بار به زمین طراحی و متناسب با ابعاد ستون تعیین و توسط دو رول بولت به زمین متصل می‌شود.

در این نوع قفسه بندی با توجه به مهاربند های پشت قفسه گذاشت و برداشت اقلام از یک سمت انجام می شود و نگهداری اقلام فاقد تاریخ مصرف با روش Lifo : Last in First Outصورت می گیرد بدین شکل که آخرین بار گذاشته شده اولین بار قابل بردااشت است.

ویژگی اصلی این سیستم که آن را از سایر سیستم های قفسه بندی متفاوت می کند عدم نیاز به راهرو جهت چرخش لیفتراک می باشد و همین امر باعث افزایش فضای انبارش و افزایش حجم پالت گذاری در سطح و ارتفاع می شود.

در این نوع قفسه بندی قابلیت استفاده از استاپ پالت به منظور جلوگیری از برخورد بار به مهاربند انتهای قفسه و محافظ بازو برای جلوگیری از ضربات احتمالی لیفتراک در صورت نیاز مشتری قابل تولید و اجرا خواهد بود.

محاسبات تحمل وزن قفسه بندی خورداهرو بر اساس نیاز مشتری حداکثر تا 2500 کیلوگرم برای هر پالت قابل محاسبه می‌باشد.

برای استفاده مطلوب و افزایش ضریب ایمنی و سرعت در چیدمان از پالتهای فلزی مخصوص قفسه بندی خودراهرو (پالت درایوین) استفاده می‌گردد.

رنگ کلیه اجزاء قاب این قفسه بندی و مهاربندهای سقف بافام طوسی و بازو‌ها و مهاربندهای پشت بافام نارنجی بوده و ریل گالوانیزه در صورت نیاز مشتری با توجه به شرایط آب و هوائی با پوشش رنگ پودر یا گالوانیزه گرم نیز قابل تحویل می باشد.

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)