مقاله قفسه بندی پالت راک

سیستم قفسه بندی پالت راک برای نگهداری اقلام و بارهای نیمه سنگین و سنگین طراحی و مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در این قفسه بندی امکان ایجاد تغییر در نحوه چیدمان پالت ‌ها ، ابعاد قفسه بندی ( ارتفاع ، دهانه ، عمق ) وجود دارد و اقلام روی پالت های تخت ، پالت پروفیلی و یا پالت های دیواره دار توسط لیفتراک جابجا می شود. سیستم قفسه بندی پالت راک شرایط افزایش ظرفیت بارگذاری در انبارهای محصول، مواد اولیه و مواد نیم ساخته را فراهم می آورد به این صورت که محصولات پالت شده را با دامنه گسترده ای از ظرفیت ( وزن و حجم ) می‌توان انبارش نمود.

طراحی ابعاد راهرو‌ها و ارتفاع ستون و فاصله طبقات قفسه بندی با توجه به ارتفاع سوله و ابعاد پالتها و نوع لیفتراک و استکر ها و مشخصات ابعادی آن‌ها صورت می‌گیرد.

قفسه بندی پالت راک قابلیت چیدمان به‌صورت تک ردیف و دوبل و به‌صورت تک پالت، ۲ پالت و یا ۳ پالت در کنار هم (با توجه به طول طبقات و ابعاد پالت ) را دارا است.

اجزای قفسه بندی پالت راک شامل موارد زیر است : ستون ، مهاربندهای ضربدری ، مهاربندهای افقی ، کفی ستون ، پیچ و مهره‌ و بازو باقابلیت اتصال کلیپی و پیچی به ستون‌ها تشکیل‌شده است.

· قاب‌های قفسه بندی پالت راک متشکل از2 ستون رول فرمی و 2 مهاربند افقی متناسب با عمق قاب و متناسب با طول ستون و تعدادی مهاربند ضربدری و 2 کفی ستون به همراه پیچ و مهره و واشر لوله‌ای است.

· ستون‌های این قفسه بندی شامل چندین نوع است،

80 رول فرمی نکدار 100 رول فرمی نکدار 120 رول فرمی نکدار و ضخامت (1.5 2 2.5 3 میلی‌متر) که نوع ستون بر مبنای مجموع بار هر دهانه و فاصله طبقات از یکدیگر و فاصله اولین طبقه از سطح زمین تعین می‌گردد.

· مهاربندهای این قفسه بندی ( افقی ضربدری ) با توجه به پهنای بار و ابعاد پالت عمق قفسه معین و طراحی و مورداستفاده قرار می‌گیرد.

· بازوهای این قفسه بندی چندین نوع هست بازو قوطی( 60*40 و80*40 و 100*40 باضخامت‌های 1.5 و 2 میلی‌متر) و بازو رول فرم ( 3اینچ 3.5 اینچ 4اینچ 5اینچ و 5.5اینچ باضخامت‌های 1.5 و 2 میلی‌متر )

طول بازوهای استاندارد ( دهانه ) 117- 135 155 194 232 270 سانتیمتر که متناسب با میزان بار در هر طبقه طراحی و تولید و اجرا می‌گردد.

· قفل اطمینان برای ایمنی و جلوگیری از جدا شدن بازو از ستون از قفل اطمینان استفاده می‌شود.

· کفی ستون‌های این قفسه بندی شامل چندین نوع است: ( کفی یک‌تکه یک بولت (سبک ضخامت 3 میلی‌متر) (کفی یک‌تکه دو بولت (متوسط ضخامت 5 میلی‌متر) کفی دوتکه دو بولت و دوتکه چهار بولت ( سنگین ضخامت 10 میلی‌متر ) )در زیر هر ستون قرار می‌گیرد که جهت ایستایی و توزیع بار به زمین طراحی و متناسب با ابعاد ستون تعیین و توسط یک یا دو یا چهار رول بولت به زمین متصل می‌شود.

محاسبات تحمل وزن قفسه بندی پالت راک بر اساس بار گسترده یکنواخت و با توجه به تعداد و وزن پالت‌های مخصوص بارگذاری در هر طبقه تعیین می‌گردد .

در صورت غیراستاندارد بودن ابعاد پالت جهت افزایش ضریب ایمنی و عدم سقوط پالت به دلیل عدم مهارت راننده لیفتراک می‌توان از پالت پروفیلی و یا بازوی تقویت استفاده نمود.

رنگ کلیه اجزاء قفسه بندی پالت راک بافام طوسی و بازو‌ها و رابط‌ها بافام نارنجی بوده و در صورت نیاز مشتری با توجه به شرایط آب و هوائی با پوشش رنگ پودر یا گالوانیزه گرم نیز قابل تحویل است.

قفسه بندی پالت راک دارای قابلیت (افزایش ارتفاع به‌منظور استفاده بهینه از ارتفاع ) و ( استفاده از گاید ریل‌های راهنما در کف برای یکنواختی حرکت ماشین‌آلات) و (استفاده از محافظ ستون و محافظ قاب جهت جلوگیری از ضربات احتمالی ) و ( استفاده از بازوی تقویت برای نگهداری پالت‌های غیراستاندارد جهت افزایش ضریب ایمنی ) و ( زیر پالتی جهت افزایش ضریب ایمنی و عدم سقوط پالت ) که این متعلقات نیز به درخواست مشتریان قابل‌تولید و اجراء خواهد بود.