قفسه بندی بایگانی متحرک

قفسه بندی بایگانی متحرک که به آن قفسه بندی بایگانی ریلی نیز گفته میشود توسط یک راهروی متحرک امکان استفاده حداکثری از فضای موجود را فراهم می‌آورد. بیشترین موارد استفاده این سیستم در واحدهای مالی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، واحدهای بایگانی با حجم مختلف، کتابخانه‌ها و ... است.

ایمنی و محفوظ بودن طبقات این سیستم قفسه‌بندی باعث شده بخش مهمی از بازار را به خود اختصاص دهد.

کاربرد های قفسه بندی بایگانی متحرک:

- در فضاهای آرشیو و بایگانی، اطلاعاتی و ثبتی

- در مراکز اداری، آموزشی، فروشگاه‌ها

ویژگی های قفسه بندی بایگانی متحرک:

- این قفسه‌بندی بدون پیچ و مهره اجرا می‌گردد

- تنوع در ابعاد دهانه، عمق، ارتفاع

- دسترسی نظام‌مند و ایمن به اجناس و زیبایی و ظرافت قفسه‌ها

- امکان تنظیم ارتفاع طبقات به دلیل وجود شکاف‌های متوالی در طول ستون و در صورت نیاز تغییر تعداد طبقات

مشخصات فنی ابعاد (cm)
200-220-250 ارتفاع
20-25-30-35-40 دوبل عمق
100-120-150-200-240-300-360-450 طول

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)