نیم طبقه مزنین (mezzanine floor) سازه فلزی پیش ساخته است که به آن بالکن مزنین ( به نوعی جزوی از سیستم های قفسه بندی انبار نیز هست) هم گفته می شود، بسیار مستحکم و مقاوم جهت استفاده مفید از ارتفاع فضا و سالن های موجود، که ساخت فضاهای طبقاتی را میسر می سازد.

نیم طبقه مزنین

کاربردهای سازه مزنین:

  • در سالنهای تولید، انبارها و نمایشگاهها به منظور ایجاد سالنهای دو طبقه تولیدی مونتاژ، دفاتر کار و نگهداری مواد و کالا.

مزنین

ویژگی های سازه مزنین:

  • اتصال پیچ و مهره ای
  • بهینه سازی و صرفه جویی از فضای سطح زیربنا و استفاده از ارتفاع
  • اجرای سریع و زیبا
  • بی نیازی از عملیات ساختمانی و جوشکاری
  • قابلیت افزایش و یا کاهش ارتفاع سطح بالکن و راهرو قابل گسترش از دو سو با ستونهای مشترک
  • استفاده از پیچهای مقاوم (گرید 8-8(
مشخصات فنی ابعاد قفسه (cm)
برای هر طبقه 250-300 ارتفاع
600 تا 200 دهانه
تحمل
حداکثر تا 1000 کیلوگرم به متر مربع طبقات

نمونه های اجرایی