سیستم قفسه‌ خود راهرو (drive-in racking) که به آن قفسه درایوین نیز گفته می شود دارای تونل‌هایی است که علاوه بر محل بارگذاری بارهای پالتی، مسیر تردد لیفتراک نیز هستند و راهروهای اضافی در این سیستم حذف ‌شده است.

لذا باعث می گردد تا از 75 درصد فضا به صورت مفید استفاده شود.

در این سیستم قفسه‌ بندی انبار آخرین بار گذاشته شده، اولین بار قابل‌برداشت است (LIFO) و به‌ استثناء بازو، ریل‌ها و تعدادی از مهاربندها سایر اجزا شباهت زیادی به سیستم قفسه‌بندی پالت راک دارد.

قفسه بندی درایوبن
شماتیک قفسه درایوین (خودراهرو)

اجزای سیستم قفسه بندی خودراهرو (درایوین)

اجزای این سیستم شامل قاب و اجزای آن (در ابعاد مختلف)، بازوهای شیب‌دار (در ابعاد و تحمل‌های مختلف)، بازوهای مهار سقف (در ابعاد و تحمل‌های مختلف)، مهاربندهای پشت و بین قاب، ریل‌های طبقات، استپ پالت و اتصالات است.

رنگ استاندارد قاب‌ها طوسی، بازوهای شیب‌دار نارنجی، ریل‌ها نارنجی یا گالوانیزه، مهاربندها نارنجی یا طوسی و اتصالات گالوانیزه می‌باشند.

قاب درایوین:

مشابه سیستم پالت راک می باشند (با همان ابعاد و مشخصات)

جزئیات قاب راک
جزئیات قاب راک

بازوی شیبدار درایوین:

بازوی شیبدار درایوین
بازوی شیبدار درایوین

بازوی دهانه 135 سانتیمتر     بازوی دهانه 150 سانتیمتر

محافظ بازوی شیبدار:

جهت محافظت از برخورد لیفتراک و جلوگیری از آسیب احتمالی در سر ردیف قفسه ها بسته می شود

محافظ بازوی شیبدار درایوین
محافظ بازوی شیبدار درایوین

ریل بارگذاری:

در طول تونل های قفسه درایوین ریل گذاری می گردد و پالت ها روی ریل ها قرار می گیرند

ریل قفسه درایوین
ریل قفسه درایوین

استاپ ریل:

استاپ ریل درایوین
استاپ ریل

جهت جلوگیری از افتادن پالت های انتهای تونل بر روی ریل سیستم درایوین قرار می گیرند.

بازوی مهار سقف:

در بالای دهانه های تونل سیستم قفسه درایوین و به جهت تنظیم دهانه و ایستایی سازه از این بازوها استفاده می گردد.

بازوی مهار سقف
بازوی مهار سقف

پالت درایوین:

این نوع پالت به دلیل طراحی منحصر به فرد و قابلیت استفاده در قفسه درایوین بیشتر کاربرد دارد، البته در سیستم درایوین می توان از پالت تخت و باکس پالت هم استفاده نمود

پالت درایوین
پالت درایوین

کاربرد قفسه‌ خود راهرو:

  • در سردخانه‌ها و انبارهای مواد و محصول بهترین کاربرد و بهره‌وری را حاصل می‌نماید.

ویژگی‌های قفسه‌ خود راهرو:

  • افزایش حجم پالت گذاری در سطح و ارتفاع انبار به چند برابر، به دلیل استفاده از تونل‌های بارگذاری به‌عنوان راهرو
  • بارگذاری توسط لیفتراک از انتهای تونل و بالعکس برای تخلیه بار از ابتدای تونل برداشت انجام می‌گردد
  • اولین خروجی پالت آخرین ورودی است (LIFO)
مشخصات فنی ابعاد (CM)
400 تا 1200 ارتفاع
135,150 دهانه
40 تا 120 قاب
100 تا 1000 تونل
تحمل
حداکثر تا 2000 کیلوگرم در هر پالت

 

لیست اقلام شارژ استاندارد درایوین (خودراهرو)

گروه محصول گروه قطعه نام قطعه
درایوین بازوی خودراهرو بازو راست 150 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر (R)
درایوین بازوی خودراهرو بازو چپ 150 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر (L)
درایوین بازوی خودراهرو بازو راست 135 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر (R)
درایوین بازوی خودراهرو بازو چپ 135 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر (L)
درایوین بازوی خودراهرو بازو مهارسقف دهانه 1350 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر
درایوین بازوی خودراهرو بازو مهارسقف دهانه 1500 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر
درایوین واسط ریل واسط اتصال ريل گالوانيزه ط 300 و ض 2 م م خودراهرو
درایوین استاپ ریل خودراهرو استاپ ريل ض 4 م م خودراهرو – نارنجي پودر
* لازم به ذکر است درخواست قطعات غیر از لیست فوق زمان تحویل بیشتری را شامل می گردد (خارج از برنامه تولید).

نمونه های اجرایی