قفسه بندی درایوین

سیستم قفسه‌ خود راهرو (drive-in racking) که به آن قفسه درایوین نیز گفته می شود دارای تونل‌هایی است که علاوه بر محل بارگذاری بارهای پالتی، مسیر تردد لیفتراک نیز هستند و راهروهای اضافی در این سیستم حذف ‌شده است.

قفسه درایوین باعث می گردد تا از 75 درصد فضا به صورت مفید استفاده شود، که درصد قابل توجهی در ظرفیت پذیری انبار است.

در این سیستم قفسه‌ بندی انبار آخرین بار گذاشته شده، اولین بار قابل‌برداشت است (LIFO) و به‌ استثناء بازو، ریل‌ها و تعدادی از مهاربندها سایر اجزا شباهت زیادی به سیستم قفسه‌بندی پالت راک دارد.

قفسه بندی درایوبن

اجزای سیستم قفسه بندی خودراهرو (درایوین)

اجزای این سیستم شامل قاب و اجزای آن (در ابعاد مختلف)، بازوهای شیب‌دار (در ابعاد و تحمل‌های مختلف)، بازوهای مهار سقف (در ابعاد و تحمل‌های مختلف)، مهاربندهای پشت و بین قاب، ریل‌های طبقات، استپ پالت و اتصالات است.

رنگ استاندارد قاب‌ها طوسی، بازوهای شیب‌دار نارنجی، ریل‌ها نارنجی یا گالوانیزه، مهاربندها نارنجی یا طوسی و اتصالات گالوانیزه می‌باشند.

قاب درایوین (Rack frame) :

مشابه سیستم پالت راک می باشند (با همان ابعاد و مشخصات)

جزئیات قاب راک

بازوی شیبدار درایوین (Beam rail) :

بازوی شیبدار درایوین

بازوی دهانه 135 سانتیمتر     بازوی دهانه 150 سانتیمتر

مهاربند های افقی و مورب (Horizontal and Diagonal Bracing):

این قطعات برای نگهداری و استحکام ستون ها در قاب راک، و نیز برای پایداری و استحکام سیستم درایوین از بالا و پشت تونل ها مورد استفاده قرار می گیرند و تعداد و طول مهاربند ها بر اساس ابعاد تونل و ارتفاع و عمق قاب تغییر می کند. در واقع هر چه ارتفاع ستون های قاب راک بیشتر باشد تعداد مهاربند بیشتری مورد نیاز است.

محافظ بازوی شیبدار (Arm Protector) :

جهت محافظت از برخورد لیفتراک و جلوگیری از آسیب احتمالی در سر ردیف قفسه ها بسته می شود

محافظ بازوی شیبدار درایوین

ریل بارگذاری (Rail) :

در طول تونل های قفسه درایوین ریل گذاری می گردد و پالت ها روی ریل ها قرار می گیرند

ریل قفسه درایوین

استاپ ریل (Pallet stopper) :

استاپ ریل درایوین

جهت جلوگیری از افتادن پالت های انتهای تونل بر روی ریل سیستم درایوین قرار می گیرند.

بازوی مهار سقف (Top Tie) :

در بالای دهانه های تونل سیستم قفسه درایوین و به جهت تنظیم دهانه و ایستایی سازه از این بازوها استفاده می گردد.

بازوی مهار سقف

پالت درایوین (Drive-In pallet) :

پالت درایوین به دلیل طراحی منحصر به فرد و قابلیت استفاده در قفسه درایوین بیشتر کاربرد دارد، البته در سیستم درایوین می توان از پالت تخت و باکس پالت هم استفاده نمود

پالت درایوین

کاربرد قفسه‌ خود راهرو:

  • در سردخانه‌ها و انبارهای مواد و محصول بهترین کاربرد و بهره‌وری را حاصل می‌نماید.

ویژگی‌های قفسه‌ خود راهرو:

  • افزایش حجم پالت گذاری در طول، عرض و ارتفاع انبار به چند برابر، به دلیل استفاده از تونل‌ها، و حذف راهروبندی بین قفسه.
  • بارگذاری توسط لیفتراک از انتهای تونل و بالعکس برای تخلیه بار از ابتدای تونل برداشت انجام می‌گردد.
  • اولین خروجی پالت آخرین ورودی است (LIFO).

ویژگی اصلی این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایز می کند، عدم نیاز به راهرو جهت چرخش لیفتراک است.

در این قفسه بندی، استفاده از استاپ پالت به منظور جلوگیری از برخورد پالت ها به سازه و مهاربند انتهای قفسه، و همچنین محافظ بازو برای جلوگیری از ضربات احتمالی لیفتراک در صورت نیاز قابل پیش بینی و اجرا است.

محاسبات سازه و تحمل ها:

محاسبات تحمل وزن قفسه خورداهرو بر اساس نیاز مشتری، حداکثر تا 2500 کیلوگرم برای هر پالت قابل ارائه است.

لازم به ذکر است هر چه میزان وزن پالت ها بیشتر باشد، نیاز است ضخامت مقاطع سیستم قفسه بیشتر شود، این موضوع بر حسب مشخصات فنی و مطابق جدول محاسباتی برآورد می شود.

برای استفاده مطلوب و افزایش ضریب ایمنی و سرعت در چیدمان از پالتهای فلزی مخصوص قفسه بندی خودراهرو (پالت درایوین) استفاده می‌گردد.

پوشش رنگ قفسه درایوین:

رنگ اجزاء قاب این قفسه و مهاربندهای سقف با فام طوسی، و بازو‌ها و مهاربندهای پشت با فام نارنجی، و ریل ها به صورت گالوانیزه یا با پوشش رنگ پودر نیز قابل تحویل می باشد.

 
400 تا 1200 ارتفاع
135,150 دهانه
40 تا 120 قاب
100 تا 1000 تونل
تحمل
حداکثر تا 2000 کیلوگرم در هر پالت

 

لیست اقلام شارژ استاندارد درایوین (خودراهرو)

گروه محصول گروه قطعه نام قطعه
درایوین بازوی خودراهرو بازو راست 150 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر (R)
درایوین بازوی خودراهرو بازو چپ 150 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر (L)
درایوین بازوی خودراهرو بازو راست 135 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر (R)
درایوین بازوی خودراهرو بازو چپ 135 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر (L)
درایوین بازوی خودراهرو بازو مهارسقف دهانه 1350 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر
درایوین بازوی خودراهرو بازو مهارسقف دهانه 1500 ض 2 م م خودراهرو – نارنجي پودر
درایوین واسط ریل واسط اتصال ريل گالوانيزه ط 300 و ض 2 م م خودراهرو
درایوین استاپ ریل خودراهرو استاپ ريل ض 4 م م خودراهرو – نارنجي پودر
* لازم به ذکر است درخواست قطعات غیر از لیست فوق زمان تحویل بیشتری را شامل می گردد (خارج از برنامه تولید).