قفسه بایگانی متحرک

قفسه بایگانی متحرک که به آن قفسه بندی بایگانی ریلی نیز گفته می شود توسط یک راهروی متحرک امکان استفاده حداکثری از فضای موجود را فراهم می‌آورد.

بیشترین موارد استفاده قفسه بندی در واحدهای مالی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، واحدهای بایگانی با حجم مختلف، کتابخانه‌ها و سایر فضاها است.

ایمنی و محفوظ بودن طبقات این سیستم قفسه‌ بندی باعث شده بخش مهمی از بازار را به خود اختصاص دهد.

کاربرد های قفسه بایگانی ریلی:

– در فضاهای آرشیو و بایگانی، اطلاعاتی و ثبتی

– در مراکز اداری، آموزشی، فروشگاه‌ها

ویژگی ها:

– این نوع قفسه‌ بدون پیچ و مهره اجرا می‌گردد

– تنوع در ابعاد دهانه، عمق، ارتفاع

– دسترسی نظام‌مند و ایمن به اجناس و زیبایی و ظرافت قفسه‌

– امکان تنظیم ارتفاع طبقات به دلیل وجود شکاف‌های متوالی در طول ستون و در صورت نیاز تغییر تعداد طبقات

مشخصات فنی ابعاد (cm)
200-220-250 ارتفاع
20-25-30-35-40 دوبل عمق
100-120-150-200-240-300-360-450 طول