پالت ابزار پلاستیکی (جعبه‌ ابزار پلاستیکی) در 2 طرح در ابعاد و رنگ‌های مختلف به شرح زیر ارائه می‌گردد:

رنگ پالت ابزار پلاستیکی به‌ طور معمول در رنگ‌های آبی، قرمز و زرد قابل ارائه است.

جعبه ابزار پلاستیکی نمره B1 و B2 و B3 و B4 و B5:

این محصول جعبه پلاستیکی، به‌ صورت پایه‌دار و با قابلیت قرارگیری روی هم و کنار هم طراحی شده است.

پالت ابزار پلاستیکی در 5 مدل (نمره B1 و B2 و B3 و B4 و B5)، با ابعاد مختلف به شرح زیر ارائه می شود:

 

جعبه پلاستیکی B
جعبه پلاستیکی نمره B

موارد استفاده این نوع پالت ابزارهای پلاستیکی در فروشگاه‌ها و مراکز پخش، قسمت‌های تولیدی، انبار محصول و انبار قطعات و ابزارآلات می‌باشند.

جعبه ابزار پلاستیکی نمره 10 و 20 و 30 و 40:

این محصول از جعبه پلاستیکی دژپادی، به صورت پل دار جهت قرارگیری روی صفحه لوردپانل و روی هم طراحی شده است.

جعبه ابزار پلاستیکی دژپاد در 4 مدل (نمره 10 و 20 و 30 و 40)، با ابعاد مشخص شده در زیر ارائه می شود:

جعبه پلاستیکی دژپاد
جعبه پلاستیکی دژپاد

موارد استفاده این نوع جعبه‌ ابزارها در فروشگاه‌ها و مراکز پخش، قسمت‌های تولیدی، انبار محصول و انبار قطعات و ابزارآلات می‌باشند.

لیست اقلام آماده تحویل (فوری) پالت ابزار پلاستیکی
گروه محصول نام قطعه
پالت پلاستیکی جعبه پلاستیکی B1 – آبی
پالت پلاستیکی جعبه پلاستیکی B1 – قرمز
پالت پلاستیکی جعبه پلاستیکی B2 – آبی
پالت پلاستیکی جعبه پلاستیکی B2 – قرمز
پالت پلاستیکی جعبه پلاستیکی B3 – آبی
پالت پلاستیکی جعبه پلاستیکی B3 – قرمز
پالت پلاستیکی جعبه پلاستیکی B4 – آبی
پالت پلاستیکی جعبه پلاستیکی B4 – قرمز
پالت پلاستیکی جعبه پلاستیکی B5 – آبی
پالت پلاستیکی جعبه پلاستیکی B5 – قرمز
پالت پلاستیکی بین پلاستیکی نمره 10 – آبی
پالت پلاستیکی بین پلاستیکی نمره 20 – آبی
پالت پلاستیکی بین پلاستیکی نمره 30 – آبی
پالت پلاستیکی بین پلاستیکی نمره 40 – آبی
لوردپانل صفحه لوردپانل 145 ض 1.25 – طوسی
لوردپانل صفحه لوردپانل 190 ض 1.25 – طوسی