پالت درایوین:

پالت درایوین، گونه ای از پالت تخت است و همان گونه که از نام آن پیداست قابل استفاده در سیستم قفسه بندی درایوین (قفسه بندی خودراهرو) است.

البته مانند پالت تخت می توان از آن ضمن قرار دادن و چیدمان روی سطح انبار، برای جابجایی و حمل اقلام بصورت مجزا از قفسه بندی درایوین هم استفاده نمود.

شایان ذکر است پالت درایوین تمامی ویژگی ها و کاربردهای پالت تخت فلزی را داراست.

پالت درایوین

اجزای پالت درایوین به شرح ذیل می باشد:

قوطی 100*40 ( پایه پالت ) و ورق خمکاری شده (یک لبه و دو لبه)، و تسمه که با توجه به دهانه تونل های قفسه و تحمل بار محاسبه و طراحی و تولید می گردد.

رنگ پالت درایوین از نوع هواخشک است و به درخواست مشتری رنگ کوره ای یا گالوانیزه گرم، در رال رنگ‌های مختلف ارائه می‌گردد.برای استفاده مطلوب و افزایش بهره وری در قفسه بندی خودراهرو بهتر است از پالت درایوین استفاده شود که البته می توان از سایر پالت های تخت نیز استفاده نمود.