پالت پروفیلی:

پالت پروفیلی، وسیله ای است جهت استحکام و مسطح نمودن طبقات که در سیستم قفسه پالت راک استفاده می شود و با قرار گرفتن آن بر روی طبقات، بارگذاری و نگهداری پالت های تخت (معمولا چوبی و پلاستیکی) که مقاومت کمتری نسبت به پالت تخت فلزی دارند، به وسیله دستگاه های جابجایی پالت مانند لیفتراک انجام می گردد. استفاده از محصول پالت پروفیلی صرفاً در سیستم قفسه بندی پالت راک است و در قفسه های دیگر کاربرد ندارد.

پالت پروفیلی در دو مدل ساده و ورق دار تولید و اجرا می شود که شامل موارد ذیل است:

  • پالت پروفیلی ساده:

    به صورت شبکه ای است وبرای پالت های تخت که أقلام بسته بندی شده و حجیم روی پالت قرار داده می شود مورد استفاده قرار می گیرد.

  • پالت پروفیلی ورق دار:

    این مدل به دلیل ایجاد سطح صاف روی طبقه، برای پالت های تخت که محصولات متنوع و کوچک تر که امکان ریزش آن ها روی طبقات وجود دارند استفاده می شود و ضریب اطمینان بیشتری دارد.

مشخصات فنی اجزای پالت پروفیلی به شرح ذیل می باشد:

نبشی هاترولد، و قوطی 20*40 یا 40*40 که با توجه به عمق قفسه بندی و طول دهانه قفسه بندی و تحمل بار محاسبه و طراحی و تولید می شوند.

ورق کف پالت پروفیلی باید ضخامت حداقل 1.5 میلیمتر را دارا باشد، به دلیل اینکه ضخامت های کمتر امکان جوش و اتصال به بدنه را ندارند.

نکته مهم:

ابعاد و نوع مقاطع محصول پالت پروفیلی بر اساس مواردی مانند: طول و عرض طبقات قفسه پالت راک، تحمل وزنی پالت های تخت و نیز تعداد قرار گرفتن پالت پروفیلی در هر طبقه مشخص و ارائه می شود.

برای روشن تر شدن مطلب، هر چه ابعاد طولی و عرضی طبقه در قفسه پالت راک بزرگتر و وزن پالت تخت بیشتر باشد، نیازمند این است که مقاطع و ضخامت قوطی پروفیل و نبشی ها (و در صورت نیاز ورق کف پالت پروفیلی) بیشتر شود تا تحمل بارگذاری پالت متناسب باشد.

مزایای پالت های پروفیلی:

  • بهترین مزیت پالت پروفیلی افزایش مقاومت طبقات و کاهش آسیب های احتمالی در گذاشت و برداشت پالت های تخت است، در انبارهایی که از پالت چوبی یا پلاستیکی استفاده می شود به دلیل اینکه این نوع پالت ها در گذر زمان از استحکام آنها به دلایل مختلف کاسته می شود، نیاز است که روی طبقات قفسه بندی پالت راک از پالت پروفیلی استفاده شود تا پالت های مذکور دچار دفرمه و شکستگی نگردند.
  • پایداری بیشتر قفسه بندی پالت راک، دومین مزیت پالت پروفیلی است، این محصول به نوبه خود و به دلیل ایجاد سطح صاف روی طبقات باعث گونیا بودن سازه قفسه بندی می شود و در مقابل ضربات و تکان های احتمالی از تغییر حالت و کج شدن سیستم قفسه بندی انبار جلوگیری می نماید.پالت پروفیلی ورق دار

وجود پالت پروفیلی در طبقات قفسه پالت راک، امکان بارگذاری و برداشت پالت ها را مطمئن و بدون استرس خواهد نمود. این موضوع بیشتر در قفسه های با ارتفاع بالاتر نمود پیدا می کند.