گالری پروژه های اجرایی قفسه کفپوشدار سبک (لانگ اسپن)

برای آشنایی کامل با قفسه بندی کفپوشدار سبک (لانگ اسپن) کلیک نمایید

در ادامه نمونه های اجرایی سیستم قفسه بندی راک کفپوشدار سبک را مشاهده نمایید.

گالری پالت راک

گالری راک کفپوشدار سنگین

مشبک پیچ و مهره ای

گالری درایوین

گالری بازویی

گالری فروشگاهی

گالری بایگانی متحرک

گالری بالکن بندی راک

گالری نیم طبقه مزنین