گالری پروژه های اجرایی قفسه بایگانی متحرک

برای آشنایی کامل با قفسه بایگانی متحرک کلیک نمایید

در ادامه نمونه های اجرایی سیستم قفسه بندی بایگانی متحرک را مشاهده نمایید.

گالری پالت راک

گالری راک کفپوشدار سنگین

گالری راک کفپوشدار سبک

مشبک پیچ و مهره ای

گالری درایوین

گالری بازویی

گالری فروشگاهی

گالری بالکن بندی راک

گالری نیم طبقه مزنین