گالری پروژه های اجرایی قفسه پالت راک

برای آشنایی کامل با قفسه بندی پالت راک کلیک نمایید

در ادامه نمونه های اجرایی سیستم قفسه بندی پالت راک را مشاهده نمایید.

گالری راک کفپوشدار سنگین

گالری راک کفپوشدار سبک

گالری مشبک پیچ و مهره ای

گالری درایوین

گالری بازویی

گالری فروشگاهی

گالری بایگانی متحرک

گالری بالکن بندی راک

گالری نیم طبقه مزنین