گالری پروژه های اجرایی نیم طبقه مزنین

برای آشنایی کامل با نیم طبقه مزنین کلیک نمایید

در ادامه نمونه های اجرایی سیستم نیم طبقه مزنین را مشاهده نمایید.

گالری پالت راک

گالری راک کفپوشدار سنگین

گالری راک کفپوشدار سبک

مشبک پیچ و مهره ای

گالری درایوین

گالری بازویی

گالری فروشگاهی

گالری بایگانی متحرک

گالری بالکن بندی راک